Voimisteluklubi Lohjan vastuullisuusohjelma

Me Voimisteluklubi Lohjassa olemme sitoutuneet urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan.
Vastuullisuus on tekoja ja valintoja jokapäiväisessä arjessa. Vastuullisuus on yhteinen matka ja prosessi jota kuljemme yhdessä eteenpäin.

Hyvä hallinto

Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.

- Vastuullisuustyötä johtaa seuran johtokunta

- Seuramme toiminta-ajatus, arvot ja missio tukevat vastuullisuutta

-Seuramme säännöt ja toimintalinja ovat ajantasalla

- Taloushallintoa ja henkilöstöhallintoa johdetaan vastuullisesti

-Tietosuojaohjeistus on ajantasainen

-Seurassamme on puuttumisen polku

Turvallinen toimintaympäristö

-Toiminnassamme toteutuu ja huomioidaan lasten oikeudet

-Seurassamme ei sallita minkäänlaista häirintää, kiusaamista tai epäasiallista kohtelua. Ongelmatilanteisiin ja sääntöjen noudattamatta jättämiseen puututaan nopeasti ja avoimesti. Ongelmatilanteet ratkaistaan yhdessä asianosaisten kanssa.

-Puuttumisen polku on seuran ensisijainen työkalu haastaviin tilanteisiin. Mikäli polku ei tuo riittävästi tukea, voi apua ja tukea hakea myös esimerkiksi valtakunnallisesta Et ole yksin - palvelusta: https://etoleyksin.fi/
Lisäksi Voimisteluliiton mallissa on kuvattu voimistelun toimintatavat epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn.

-Rikosrekisteriote tarkastetaan kaikilta yli 18 v ohjaajilta ja valmentajilta

-Harjoitteluolosuhteet ovat turvalliset ja terveelliset

-Kaikki valmentajat ovat sitoutuneet seuran ohjeisiin ja pelisääntöihin

-Työntekijöille turvallinen toimintaympäristö

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo


Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.

Ympäristö ja ilmasto

Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan.

-Tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset

-Kannustamme edustusvaatteiden hankintaan Vk-Lohja kirppiksen kautta

-Hyödynnämme toiminnassamme digitalisaatiota ja toimisto, kirjanpito, viestintä ja tiedotus tapahtuu sähköisesti

-Kannustamme harrastajia kimppakyyteihin ja pyöräilyyn/ kävelyyn

-Kilpailuihin ja leireille kuljemme kimppakyydeillä

Antidoping

Urheilemme reilusti ja puhtaasti.

-Olemme sitoutuneet toimimaan Suomen ja maailman antidopingsäännöstön mukaisesti

-Valmentajat ja urheilijat ( yli 12 v) suorittavat Puhtaasti paras- verkkokoulutuksen