Opetussuunnitelma

VK-Lohjan harrasteryhmille on laadittu oma opetussuunnitelma, jonka tarkoitus on taata tuntien korkea taso ja tietty yhtenäisyys eri ohjaajien tuntien välillä. Opetussuunnitelman painopiste on motoristen perustaitojen sekä lajitaitojen tavoitteiden ja sisältöjen selkiyttämisessä ja yhtenäistämisessä seuran sisällä. Opetussuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti. Jokaiselle klubille on laadittu omat liiketaulukot joiden mukaan opetus ryhmässä etenee. Opetuksessa huomioidaan toki myös ryhmän yleinen taso. 

Syksyllä 2014 ryhmien tasomuutosten myötä myös taitodiplomit uudistettiin. Diplomit on jaettu eri tasoihin ja yhden tason saavuttamiseen tarvitaan 8 liikkeen suorittaminen liiketaulukosta. Liiketaulukot tulevat esille salin seinälle. 

Diplomit jaetaan kaksi kertaa vuodessa, jouluna ja keväällä.